Màu sắc là rất phong phú và đa dạng.

Vậy trong tiếng Anh có khác gì với tiếng Việt về số lượng màu sắc không ???

Dưới đây là tổng hợp từ vựng chỉ màu sắc đầy đủ nhất mời các bạn tham khảo.

Tổng hợp từ vựng chỉ màu sắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit