Bạn quá mệt mỏi vì bộn bề cuộc sống !!! Bạn muốn hét lên thật to để mọi người cùng nghe thấy !!!

Vậy than làm sao cho nó có “thần thái” ???

Dưới đây là tổng hợp một số cách mà các bạn có thể tham khảo!

Các bạn có thể xem nhiều tài liệu hơn ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit