Khi nói hay viết tiếng Anh, bạn thường gặp phải một tình trạng đó là hay sử dụng lặp lại các từ đã dùng ở trước. Điều này xuất phát từ việc do vốn từ của bạn còn ít, không vận dụng được vào. Để khắc phục tình trạng này bạn nên tích cực mở rộng vốn từ ngữ của bản thân và dưới đây là tổng hợp một số từ đồng nghĩa có thể thay thế lẫn nhau. Hi vọng nó có thể giúp ích cho các bạn.

 

Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu hơn ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit