50 common phrases in English

Common phrases là những cụm từ rất hay được thường xuyên sử dụng trong tiếng Anh, làm chủ common phrases sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp và hiểu được người kia đang nói gì. Ngoài ra, sử dụng common phrases thành thạo thì khả năng tiếng Anh của bạn sẽ rất được đánh giá…

Details