Làm thế nào để nói tiếng Anh với giọng bản xứ

Làm thế nào để có giọng bản xứ khi nói tiếng Anh ? Hẳn các bạn khi nói chuyện với ai đó mà không hiểu được những gì người kia nói đều cảm thấy rất khó chịu. Tôi từng sống ở Hàn Quốc 4 năm. Trong thời gian đó, tôi luôn cố gắng học tiếng…

Details