Từ vựng là một yếu tố quan trọng để học tốt tiếng Anh.

Một vốn từ vựng rộng sẽ giúp các bạn rất nhiều và nâng cao trình độ của các bạn.

Mời các bạn tham khảo bộ 5000 từ vựng phổ biến nhất.

Download (PDF, 3.47MB)

Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu hơn ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit