Viết lại câu là một dạng bài khá phổ biến trong các kì thi như thi Đại học, thi IELTS, TOEIC,…

Dưới đây là tổng hợp một số cấu trúc viết lại câu thường gặp để các bạn tham khảo.

 

 

Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu hơn ở đây.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit