Khi chúng ta nói không chỉ cần phát âm chuẩn mà phải còn có ngữ điệu.

Muốn có ngữ điệu tốt và phát âm chính xác thì bạn phải nắm được trọng âm của từ.

Tuy nhiên việc xác định trọng âm là khó khăn đối với nhiều người và dưới đây là 13 quy tắc để các bạn tham khảo

13 Quy tắc đanh trọng âm

Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu hơn ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit